Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1 – SATICI
Ünvanı : Kurtuluş Gıda
(www.ciftcianneden.com)
Adresi : ADNAN MENDERES BULVARI NO:13/A KUYUCAK/AYDIN /TÜRKİYE
Telefon : 05423022493
E-posta : info@ciftcianneden.com

1.2 – ALICI
Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
Fatura Adresi : Faturanın önyüzünde bulunmaktadır.
Alınan Ürünler :

Toplam Satış Bedeli :
Ödeme Şekli :
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslimat Adresi : / / /
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :  / / /
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No : /

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICInın SATICIya ait https://www.ciftcianneden.com alan adlı
internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı,
satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit
ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve
beyan eder. www.ciftcianneden.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli
satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICIya ait https://www.ciftcianneden.com alan adlı internet sitesinde
sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden
sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması
şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde,
ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8. Kargolanmış ve keyfi alım yapılmaması durumunda ödemesinden kargo ücreti düşülür.
4.9- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.
4.10- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için
bu süre içinde SATICIya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- İADE PROSEDÜRÜ VE CAYMA HAKKI
Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürün ile birlikte aslı veya bir nüshası mutlaka SATICI’YA geri gönderilmelidir.
Gelen ürünlerde kırılma, sızdırma, gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün
kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek www.ciftcianneden.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.
Kırık ürün, yanlış ürün harici İade etmek istediğiniz ürünlerin, Kargo ücreti müşteriye aittir.
MADDE 7 – GARANTİ KOŞULLARI
7.1. www.ciftcianneden.com’da, satılan ürünlere ilişkin ALICI ürünü aldıktan sonra 7 iş gününden sonra bildirilerek sorunlu durumlarla ilgili sorumlu değildir.

7.2. ALICI ürünü aldıktan hemen sonra SATICI ya ürün kusuru hakkında yazılı bilgi vermesi durumunda SATICI gereğini yapacaktır.
MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
8.1. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden
sorumludur.
8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.
8.3. Satıcı, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki
ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.
MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış
bedeli, www.ciftcianneden.com sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 10- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ
www.ciftcianneden.com’ dan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde Sipariş
Takibi bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda Tedarik Aşamasında gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi
bölümünde Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.  ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.
MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
11.1. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart
sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir. Alıcı, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcı’nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
11.2. Alıcı’nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında
temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, satıcı’ya karşı sorumlu olacaktır.
MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Aydın Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI
www.ciftcianneden.com